ELEKTRİK ABONELİĞİ HK.

Değerli Üyemiz;

 

 

05/07/2022 Salı tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3194 sayılı geçici madde 11’de değişiklik yapılmıştır.

 ” MADDE 39- 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ” ibaresi “ 01/07/2022 tarihine kadar “ şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.”
 
UEDAŞ’ ın odamıza göndermiş olduğu yazısına istinaden;


Yapılan değişiklik neticesinde, Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alınan kararlar aşağıdadır;


  •       Emlak Beyannamesi üzerinde bulunan inşaat bitim tarihi 31/12/2021 tarihi ve öncesi olan tüm yapılara; elektrik abone grubu mesken olacak şekilde elektrik abone işlemi yapılması,

    ·       01/01/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında Yapı/inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan kullanım yerlerinin elektrik abone taleplerinde, ilgili kullanım yerine yol, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik abone grubu mesken olacak elektrik abone işlemi yapılması,

    ·       İnşaat ruhsatı 01.07.2022 tarihinden sonra olmasına rağmen yapı kullanma izin belgesi olmayan kullanım yerleri ise yapı kullanma izin belgesi ibraz edilene kadar elektrik abone grubu şantiye mesken olacak şekilde elektrik abone işlemi yapılması.

    Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 


  Uygulamanın üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder bol kazançlar dileriz.

 

 

BURSA ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ODASI

            YÖNETİM KURULU ADINA

                               BAŞKAN

                  BURHAN DİLMENLER

UEDAŞ BAĞLANTI GÖRÜŞÜ BAŞVURU DİLEKÇESi